Bible Kids Explorer samling


Søndag var det Bible Kids Explorer samling i Rutle, denne gang fikk vi blant annet være med på en spennende reise tilbake i tid der vi fikk høre historien om Saul som ble salvet som konge i Israel da han var ringe i sine egne øyne, men hvordan ulydighet mot Guds befalinger gjennom profeten Samuel førte til at han mistet kongedømme og David ble gitt kongedømmet i hans sted.

Søndag var det Bible Kids Explorer samling i Rutle, denne gang fikk vi blant annet være med på en spennende reise tilbake i tid der vi fikk høre historien om Saul som ble salvet som konge i Israel da han var ringe i sine egne øyne, men hvordan ulydighet mot Guds befalinger gjennom profeten Samuel førte til at han mistet kongedømme og David ble gitt kongedømmet i hans sted.

Bible Kids Explorer er en interaktiv samling der lokale mentorer leder barna gjennom en reise der nåtid og historie kobles sammen gjennom filmklipp og innslag med oppgaver som skal løses underveis.