Et aktivt trossamfunn!

BCC Stord er en lokalmenighet i det kristne internasjonale fellesskapet, Brunstad Christian Church (BCC).
Mer om vår menighet

Siste artikler

Message to the Romans

Denne uken har ungdommene i BCC Stord vært sammen med flere tusen andre unge fra inn og utland til påskecamp på Oslofjord Convention Senter med temakvelden om Romerbrevet som det store høydepunktet.

30. mars 2024

En velsignet nyttårsfeiring

– Alt det gode er i vekst og utvikling i menigheten, og kjærligheten og visdommen tiltar. Dette sa Kåre J. Smith i sin åpningstale da nesten 10.000 deltakere var samlet til nyttårsstevne på Brunstad denne helgen. Også mange deltakere fra Stord hadde tatt turen til Brunstad denne helgen. Les mer om nyttårsfeiringen på Brunstad i…

10. januar 2024

Feiring av Norges nasjonaldag: Gratulerer med dagen!

Med det som skjer i Europa i disse dager, blir man ekstra glad og takknemlig over å kunne feire 17.mai i et fritt og fredelig land. Les mer om feiringen av nasjonaldagen i denne artikkelen på BCC.no

17. mai 2023

Bible Kids Explorer samling

Søndag var det Bible Kids Explorer samling i Rutle, denne gang fikk vi blant annet være med på en spennende reise tilbake i tid der vi fikk høre historien om Saul som ble salvet som konge i Israel da han var ringe i sine egne øyne, men hvordan ulydighet mot Guds befalinger gjennom profeten Samuel førte til at han mistet kongedømme og David ble gitt kongedømmet i hans sted.

23. mars 2023

Klar for et nytt år!

Søndag var første møte i det nye året. Det er alltid ekstra godt å møtes igjen i et nytt år og kunne ønske hverandre et godt nytt år. Med BUK Cafe etter møtet ble det god anelding til akkurat dette.

11. januar 2023

Vår felles tro er det som knytter oss sammen, den er utgangspunktet for hver enkelts kristenliv og grunnlaget for all vår virksomhet. Dette skaper et engasjement hos den enkelte, som gjør at vi får et aktivt fellesskap. Vårt trosgrunnlag er forankret i bibelen, og i den læren og de verdiene som menighetens grunnlegger Johan O. Smith sto for. Vår visjon er å gi gode rammebetingelser for en trygg og god barndom, et utviklende og aktivt kristenliv som ungdom og voksen, og en meningsfull og rik alderdom.

Et mål er at alle skal føle seg
inkludert, respektert og verdifull i vårt fellesskap.

Ønsker du å vite mer om Brunstad Christian Church og menighetens trosgrunnlag, kan du lese mer om dette på bcc.no og aktivkristendom.no.

Våre samlinger

Hver søndag samles menigheten til møte i Rutle . Møtene er
uformelle, og innhold, talere og tema er så godt som aldri bestemt
på forhånd. Møtene inneholder bønn, sang og forkynnelse, og
mange medlemmer bidrar med å dele noe fra sitt eget liv i korte,
personlige innlegg.  . I tillegg til møte på søndagene samles ofte hele menigheten til fest- og merkedager, jubileer og høytider.

BCC tror at gode opplevelser i barndommen kan være til glede hele livet, og målet med søndagsskolen er nettopp dette – å gi barna positive og trygge samlinger, hvor de også blir kjent med bibelhistorien og hører om Jesus. For å oppnå dette har BCC tatt i bruk ny teknologi for å engasjere barna. Søndagskolen idag består av interaktive samlinger der lokale mentorer leder barna gjennom en reise der nåtid og historie kobles sammen gjennom filmklipp og innslag med oppgaver som skal løses underveis.

Trosopplæring

Hvert år tilbys alle medlemmene som går i 9. klasse å være med på trosopplæring. Kurset formidler menighetens forståelse av kristendom og tro på en enkel måte. Det legges stor vekt på engasjement fra de som deltar, og de inkluderes i å påvirke innhold og tema, aktiviteter og trivsel. Vi ser tenårene som en avgjørende tid, og trosopplæringen skal også være et sted å møte gode venner, både voksne og unge.

Dette er også et fint sted å ta opp temaer som opptar de unge, men som ikke direkte inngår i vårt trosgrunnlag, som for eksempel mobbing, politikk, moral og normer i samfunnet. Trosopplæringen skal åpne for refleksjon og samtale, som igjen gir grunnlag for forskjellige livsvalg.

Vår tro

Brunstad Christain Church Stord er en lokalmenighet av Brunstad Christian Church (BCC). Vår felles tro er det som knytter oss sammen, den er utgangspunktet for hver enkeltes kristenliv og grunnlaget for vår virksomhet. Dette skaper et engasjement hos den enkelte, som gjør at vi får et aktivt fellesskap. Vårt trosgrunnlag er forankret i bibelen, og i den læren og de verdiene som menighetens grunnlegger Johan O. Smith sto for.
Les mer

Kort om oss

Vi holder til i Rutle på Stord, hvor vi leier aktivitetssenter med fine uteområder rundt Rutlevannet. Trosoppbyggelse, felleskap og aktiviteter står sentralt i menighetslivet, det samme gjør stevner hvor BCC foreninger fra hele verden samles for å få næring til sin tro.
Kom i kontakt