Message to the Romans


Denne uken har ungdommene i BCC Stord vært sammen med flere tusen andre unge fra inn og utland til påskecamp på Oslofjord Convention Senter med temakvelden om Romerbrevet som det store høydepunktet.

Fra februar har prosjektet «Message to the Romans» rettet mot ungdom pågått. Her har de unge fått innføring i Romerbrevet med daglige podcast sendinger, og Game Nights med temasendinger og konkurranser i de ulike lokalmenighetene.

Prosjektet har skapt stort engasjement blant ungdommene, og forventningene til temakvelden på påskecampen var store.
På temakvelden ble ungdommene tatt med på en tidsreise tilbake til dagene da Paulus skrev Romerbrevet gjennom en film der handlingen utspiller seg i Korint rundt år 50 etter Kristus. Innholdet i Romerbrevet ble belyst på ulike måter i virkelighetsnære omgivelser fra tiden brevet ble skrevet i som gjorde budskapet i brevet lett forståelig for deltagerne på campen.

Det var liten tvil om at denne temakvelden gjorde stort personlig inntrykk på mange av ungdommene.

Romerbrevet står sentralt i BCC’s trosgrunnlag, og kunnskapen de unge har fått om brevet gjennom dette prosjektet tror vi vil ha stor betydning for deres trosliv fremover.